Nâng cao năng lực công chức cấp xã trong cải cách hành chính (Lượt xem: 2489)

Trang chủ >> TIN TỨC >> Pháp luật - Cải cách hành chính >> Cải cách hành chính

Cập nhật: 08/12/2017

Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã có vai trò quan trọng trong xây dựng và hoàn thiện bộ máy chính quyền cơ sở, trong hoạt động thi hành công vụ. Việc nâng cao năng lực làm việc, kỹ năng giao tiếp và mức độ am hiểu của công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp xã là khâu quan trọng, có ý nghĩa quyết định tới chất lượng và hiệu quả công việc, góp phần đẩy nhanh cải cách hành chính (CCHC).

Nâng cao năng lực công chức cấp xã trong cải cách hành chính
Tiếp công dân tại bộ phận một cửa huyện Mỹ Xuyên.

       Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về chương trình tổng thể CCHC Nhà nước, giai đoạn 2011 - 2020, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác CCHC trên địa bàn tỉnh và đạt được nhiều kết quả tích cực: Công tác chỉ đạo, triển khai, quán triệt CCHC được tổ chức kịp thời, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở; các ngành, các cấp đã chủ động thực hiện CCHC, cải cách chế độ công vụ, công chức; tổ chức bộ máy có nhiều tiến bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đúng quy định, chất lượng đội ngũ được nâng cao. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu giải quyết công việc của tổ chức, người dân, doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tham gia giao dịch tại các cơ quan hành chính Nhà nước. Tuy nhiên, công tác CCHC của tỉnh vẫn còn nhiều tồn tại, chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới bởi nhiều nguyên nhân, trong đó có yếu tố con người, chính là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ làm công tác CCHC và đội ngũ làm việc tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị như: Thiếu sự gắn kết trong thực hiện công tác CCHC giữa các ngành, giữa các đơn vị trong nội bộ cơ quan. Chất lượng xây dựng chương trình, kế hoạch và đánh giá hiệu quả CCHC còn hạn chế. Chưa có đột phá trong công tác này. Từ đó, hiệu quả Chỉ số CCHC cấp tỉnh chưa cao, thiếu sự bên vững. Giá trị trung bình của Chỉ số CCHC trong tỉnh còn thấp; chưa có đơn vị nào được xếp loại xuất sắc và vẫn còn đơn vị xếp loại thấp. Vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức (nhất là cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc với cá nhân, tổ chức) hạn chế về kỹ năng xử lý công việc, việc vận dụng kiến thức đã có vào công việc chuyên môn chưa tốt, chưa nhiệt tình, tinh thần, thái độ phục vụ người dân chưa thân thiện đang là những lực cản cho công tác CCHC của tỉnh nhà. Tình trạng yêu cầu cung cấp thêm các tài liệu, giấy tờ liên quan để chứng minh tính hợp pháp của các giấy tờ trong việc thực hiện thủ tục hành chính vẫn diễn ra; vẫn còn hồ sơ bị trễ hẹn; việc yêu cầu bổ sung hồ sơ từ hai lần trở lên còn phổ biến. Chính vì vậy, thực hiện Quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 19-6-2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng phê duyệt Đề án nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác CCHC và nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Tháng 11/2017, Sở Nội vụ đã tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực làm việc, kỹ năng giao tiếp và mức độ am hiểu của công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp xã trên địa bàn tỉnh. Bà Khưu Thị Diệu Huyền, Trưởng Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng, cho biết: “Hoạt động kiểm tra, đánh giá năng lực công chức cấp xã tại bộ phận 1 cửa là để nâng cao tính chuyên nghiệp, mang đến sự hài lòng cho người dân, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ công chức 1 cửa cấp xã”.

Cán bộ, công chức cấp xã tham gia đợt kiểm tra năng lực công tác CCHC

Sở Nội vụ đã tổ chức kiểm tra, đánh giá 799 công chức cấp xã trong tỉnh thuộc 5 chức danh: Văn phòng - Thống kê; Tài chính - Kế toán; Văn hóa - Xã hội; Tư pháp - Hộ tịch; Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường (đối với thị trấn) và Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường (đối với các xã). Nội dung kiểm tra, đánh giá là kiến thức và khả năng am hiểu về chủ trương, chính sách pháp luật nói chung và quy định pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực phụ trách; kiến thức chung về CCHC; kỹ năng soạn thảo văn bản; kiến thức tin học văn phòng; chuyên môn, nghiệp vụ theo từng chức danh; kỹ năng xử lý tình huống thực tế trong hoạt động chuyên môn. Thời gian kiểm tra, đánh giá chia làm 3 đợt: Đợt 1 gồm 4 đơn vị: Thành phố Sóc Trăng, huyện Mỹ Xuyên, Châu Thành và Mỹ Tú; Đợt 2 gồm 4 đơn vị: huyện Long Phú, Cù Lao Dung, Thạnh Trị và thị xã Ngã Năm; Đợt 3 gồm 3 đơn vị: Thị xã Vĩnh Châu, huyện Trần Đề và Kế Sách.

Cùng với việc công chức nghiêm túc tham gia kỳ kiểm tra, là việc phối hợp tốt của các Sở, Ngành liên quan với Sở Nội vụ trong biên soạn ngân hàng câu hỏi, để đánh giá chất lượng công chức thuộc lĩnh vực ngành và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức trong thời gian tới; đặc biệt là UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tạo điều kiện về địa điểm, cơ sở vật chất để tổ chức kiểm tra, đánh giá, đã mang lại nhiều hiệu quả. Nhìn chung, việc kiểm tra, đánh giá kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ của công chức được thực hiện nghiêm túc, khách quan và hiệu quả. Nội dung và hình thức kiểm tra, sát hạch khoa học, đảm bảo đánh giá khách quan trình độ, năng lực của công chức, viên chức theo yêu cầu của vị trí công việc đảm nhiệm. Các câu hỏi cụ thể, liên quan đến công việc giải quyết thủ tục hành chính hằng ngày của từng chức danh công chức cấp xã; các công chức đã nghiêm túc tham gia kỳ kiểm tra, đánh giá kiến thức, để đánh giá khả năng, trình độ của mình, từ đó, có giải pháp khắc phục những lĩnh vực còn hạn chế. Ông Lê Văn Tươi, công chức Văn phòng - thống kê UBND xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành, cho biết: “Đề thi cho cán bộ, công chức kiểm tra về năng lực sát với thực tiễn. Xã Hồ Đắc Kiện có hơn 90% cán bộ, công chức đạt chất lượng. Với những kinh nghiệm trong lần kiểm tra này, chúng tôi sẽ vận dụng vào thực tế để thực hiện nhiệm vụ của mình tốt hơn, tạo sự hài lòng trong dân nhiều hơn”.

Kiểm tra trình độ tin học cơ bản của cán bộ, công chức cấp xã

Việc đánh giá chất lượng của đội ngũ công chức hành chính không chỉ dựa vào bằng cấp chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, kiến thức quản lý Nhà nước, mà phải hội đủ nhiều yếu tố, trong đó yếu tố về khả năng hoạt động thực tiễn, kỹ năng, mức độ thành thạo công việc rất cần thiết và quan trọng. Do đó, đòi hỏi mỗi công chức phải nỗ lực rèn luyện kỹ năng công tác, phải chịu khó nghiên cứu, học hỏi trong thực tiễn cuộc sống, am hiểu lĩnh vực công việc đang làm, qua đó từng bước nâng cao năng lực chuyên môn và khả năng thành thạo công việc.

Để góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng chính quyến hành động, chính quyền thân thiện trên tinh thần “Tôn trọng dân, gần dân, sát dân, lắng nghe, đổi thoại với nhân dân” và phương châm “Chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, hiệu quả”, thời gian tới, các cơ quan, đơn vị tập trung cao hơn cho công tác CCHC, nhất là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã vững vàng về chính trị, văn hóa, có đạo đức lối sống trong sạch, có trí tuệ, kiến thức và trình độ năng lực, để thực thi chức năng, nhiệm hiệm vụ theo đúng pháp luật, bảo vệ lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và phục vụ nhân dân ./.

Hải An


QUẢNG CÁO
     

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP - ĐÀI PT & TH SÓC TRĂNG.

Giám đốc: Nguyễn Văn Bốn.

Giấy phép số: 287/GP-TTĐT cấp ngày 22/12/2016.

Địa chỉ: 132 Trần Văn Bảy, Phường 3, TP Sóc Trăng.

Điện thoại: 0299 3822598 - Fax: 0299 3825876.

® Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

Ghi rõ nguồn THST.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.
Phát triển bởi: Phòng Kỹ thuật Đài PT & TH Sóc Trăng.
Soc trang - truyen hinh soc trang - dai th soc trang - dai truyen hinh soc trang - th soc trang - Soc trang TV - thoi su soc trang - THST - truyen hinh - soc trang online