Lộ trình xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Sóc Trăng (Lượt xem: 22409)

Trang chủ >> TIN TỨC >> Pháp luật - Cải cách hành chính >> Cải cách hành chính

Cập nhật: 11/07/2018

Nhằm làm cơ sở cho việc triển khai các hoạt động công nghệ thông tin (CNTT) tại tỉnh Sóc Trăng theo Nghị quyết số 36a của Chính phủ về Chính phủ điện tử và Quyết định số 1819 của Thủ tướng Chinh phủ phê duyệt Chương trình Quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Quyết định số 3379 về việc phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử (CQĐT) tỉnh Sóc Trăng, phiên bản 1.0.

Lộ trình xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Sóc Trăng
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính của công dân.

      Mục tiêu của Kiến trúc CQĐT tỉnh Sóc Trăng nhằm để tăng cường khả năng kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ, sử dụng thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin giữa các cơ quan Nhà nước; tăng cường khả năng giám sát, đánh giá đầu tư; đảm bảo triển khai ứng dụng CNTT đồng bộ, hạn chế trùng lặp, tiết kiệm chi phí, thời gian triển khai của cơ quan Nhà nước tại tỉnh Sóc Trăng; nâng cao tính linh hoạt khi xây dựng, triển khai các thành phần, hệ thống thông tin theo điều kiện thực tế tại tỉnh; tạo cơ sở xác định các thành phần, hệ thống CNTT cần xây dựng và lộ trình, trách nhiệm, triển khai Chính phủ điện tử tại Việt Nam. Ông Dương Văn Nhân, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, cho biết: “Về tiến độ, đầu năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp đơn vị tư vấn tiến hành khảo sát, xây dựng Kiến trúc CQĐT tỉnh Sóc Trăng. Sau thời gian dự thảo, tiếp thu ý kiến đóng góp của các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, đến ngày 21/12/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3379/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kiến trúc CQĐT tỉnh Sóc Trăng, phiên bản 1.0. Đây là Quyết định hết sức quan trọng trong công cuộc ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động của các cơ quan Nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp tỉnh nhà. Trên nền tảng kiến trúc này, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, chương trình ứng dụng sẽ được chuẩn hóa, chia sẻ, tích hợp, liên thông hình thành nên môi trường làm việc điện tử toàn diện cho cán bộ, công chức ở các cơ quan Nhà nước trong tỉnh. Về lộ trình triển khai, ngày 22/11/2017, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2948/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng CQĐT tỉnh Sóc Trăng với thời gian thực hiện từ năm 2018-2020. Ngày 7/5/2018, UBND tỉnh có Quyết định số 1058/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư Dự án xây dựng CQĐT tỉnh Sóc Trăng. Hiện tại, Sở Thông tin và Truyền thông đang tích cực triển khai các thủ tục kêu gọi đầu tư để dự án chính thức triển khai trong năm 2019. Song song đó, Sở đã tham mưu UBND tỉnh sử dụng nguồn vốn sự nghiệp năm 2018 để tiến hành chuẩn hóa, tích hợp các hệ thống thông tin đã được triển khai cho phù hợp kiến trúc CQĐT đã được phê duyệt”.

Hệ thống quản lý Lý lịch tư pháp qua mạng.

Hiện nay, hạ tầng CNTT của tỉnh nhìn chung cơ bản đáp ứng nhu cầu hoạt động của các cơ quan Nhà nước. Tỉnh đã trang bị hệ thống Một cửa điện tử tại 29/29 sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và 80/109 xã, phường, thị trấn. 100% cơ quan hành chính cấp tỉnh, huyện và xã đã ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản để trao đổi thông tin, kết nối liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã. 32% văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính dưới dạng điện tử. 100% thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh được cung cấp dịch vụ công trực tuyến tối thiểu ở mức độ 2, 169 TTHC được cung cấp mức độ 3 và 102 TTHC cung cấp mức độ 4. Tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến mức độ 3, 4 là 16%. Bà Nguyễn Thị Thu Vân, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng, cho biết: “Trong những năm qua, trước yêu cầu CCHC, đẩy manh ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh triển khai thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) trực tuyến và qua dịch vụ Bưu chính ở mức độ 3 - 4. Nếu trước đây, người dân có yêu cầu cấp Phiếu LLTP để chứng minh một cá nhân có hay không có án tích, bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, Hợp tác xã, ghi nhận việc xóa án tích, tạo điều kiện cho họ tái hòa nhập cộng đồng; đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự và hỗ trợ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, đăng ký hành nghề có điều kiện... thì phải trực tiếp đến Sở Tư pháp để làm thủ tục, nộp hồ sơ, chờ ngày hẹn để đến lấy kết quả, tốn thời gian đi lại; có trường họp phải đi lại vài lượt do thiếu thông tin hoặc sai sót nhỏ; thì bắt đầu từ ngày 7/4/2015, với việc triển khai đăng ký cấp, trả kết quả Phiếu LLTP trực tuyến, công dân chỉ việc kê khai theo mẫu yêu cầu cấp Phiếu LLTP trên trang web:https://lltptructuyen.moj.gov.vn/soctrang cùng với hồ sơ đính kèm, lựa chọn dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và chuyển phát kết quả (tại bộ phận một cửa của Sở hay nhân viên bưu chính sẽ đến địa chỉ nhà để thu hồ sơ cũng như trả kết quả) Sở Tư pháp đã phối hợp với công ty Bưu chính cung cấp dịch vụ nộp hồ sơ và trả kết quả tại địa chỉ do công dân đăng ký, để quá trình yêu cầu và xử lý hồ sơ được nhanh chóng, thuận tiện. Thời gian đăng ký dich vụ cũng rất nhanh chóng, mỗi hồ sơ chỉ từ 5-10 phút. Cách làm mới này rất hữu ích cho cá nhân, cơ quan, tổ chức ở xa trung tâm TP Sóc Trăng. Đến nay, Sở Tư pháp đã tiếp nhận và xử lý 606 trường hợp yêu cầu cấp Phiếu LLTP trực tuyến ở mức độ 3 - 4. Về Thuận lợi, việc triển khai cấp Phiếu LLTP trực tuyến nhằm đẩy mạnh cải cách TTHC, tạo điều kiện thuận lợi, giảm việc đi lại, đáp ứng tốt hơn yêu cầu cấp Phiếu LLTP của các cá nhân, cơ quan, tổ chức. Giúp cơ quan Nhà nước giảm áp lực tiếp nhận hồ sơ hành chính tại bộ phận Một cửa, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc, hướng đến sự phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Về Khó khăn, còn nhiều người chưa quen với hình thức kê khai trên mạng, tâm lý muốn trực tiếp đến nộp hồ sơ tại bộ phận Một cửa của Sở Tư pháp cho yên tâm, dẫn đến lượng hô sơ kê khai, đăng ký cấp trực tuyến chưa nhiều. Công tác tiếp nhận hồ sơ tại các Bưu cục còn một số sai sót về kỹ thuật thao tác trên phần mềm. Những việc cần làm trong thời gian tới là phổ biến việc cấp Phiếu LLTP trực tuyến đến người dân, vì hiện nay việc cấp Phiếu LLTP trực tuyến và qua dịch vụ Bưu chính còn hạn chế, chỉ khoảng 15,5% so với yêu cầu trực tiếp tại Sở Tư pháp. Tăng cường triển khai công tác tiếp nhận hồ sơ tại các Bưu cục ở địa phương. Niêm yết “Bản hướng dẫn cách thức thực hiện các phương thức cấp Phiếu LLTP qua dịch vụ trực tuyến và Bưu điện”. Nâng cao hơn nữa chất lượng tại nơi tiếp nhận và trả kết quả, hướng tới phục vụ tốt nhu cầu của cá nhân, tô chức yêu cầu cấp Phiếu LLTP. Tiếp tục tuyên truyền trên các phương tiện thông tin và các buổi tọa đàm về dịch vụ công, nhằm phổ biến rộng rãi đến người dân trong tỉnh biết đến dịch vụ tiện ích này. Đồng thời, cấp phát tờ rơi, tuyên truyên ở các buổi sinh hoạt cộng đồng, trợ giúp pháp lý cho người dân”.

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch và Đầu tư Sóc Trăng.

Tính từ thời điểm triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp nhận và xử lý 1.273 hồ sơ đăng ký trực tuyến mức độ 4. Riêng trong năm 2017 là 789 hồ sơ, đứng đầu đồng bằng sông Cửu Long về số lượng hồ sơ nộp trực tuyến mức độ 4 và 6 tháng đầu năm 2018 đã có 433 hồ sơ nộp trực tuyến mức độ 4. Ông Phạm Tiến Hải, Phó Giám đốc Sở cho biết: “Để đạt được những kết quả như trên, Sở đã có chuyến công tác với Bộ KH&ĐT và học tập kinh nghiệm tại Đà Nẵng đế sớm triển khai dịch vụ đăng ký kinh doanh qua mạng. Bên cạnh đó, năm 2014, Sở tổ chức hội nghị về giới thiệu dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với lĩnh vực đăng ký thành lập doanh nghiệp, có sự tham gia của lãnh đạo Bộ KH&ĐT và doanh nghiệp trong tỉnh. Bố trí cán bộ có trình độ, năng lực, kinh nghiệm để làm việc tại bộ phận Một cửa. Đồng thời lãnh đạo Sở đã phân công công chức thuộc các bộ phận liên quan kịp thời hỗ trợ người dân và doanh nghiệp khi có nhu cầu được hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng điện tử. Tại bộ phận Một cửa - Sở KH&ĐT, được trang bị máy vi tính, máy scan, máy in để sẵn sàng phục vụ người dân và doanh nghiệp khi có nhu cầu được hướng dẫn sử dụng nộp hồ sơ đăng ký thành lập qua mạng điện tử. Công tác truyền thông cũng được Sở đặc biệt quan tâm, chú trọng như: Quy trình hướng dẫn đăng ký kinh doanh qua mạng được phát trên Đài Truyền hình Sóc Trăng, Bản tin Dự án doanh nghiệp nghiệp nhỏ và vừa, các bài báo về lợi ích của việc đăng ký kinh doanh qua mạng, facebook,..Thuận lợi là khi tiếp nhận và xử lý hồ sớ trực tuyến mức độ 4, sẽ tiết kiệm thời gian cho cán bộ tiếp nhận và cán bộ xử lý hồ sơ, vì hồ sơ đã được nhập đầy đủ nội dung, không mất thời gian để số hóa theo quy định, tìm kiếm hồ sơ nhanh chóng, tiết kiệm chi phí văn phòng phẩm và không gian lưu trữ (đối với hồ sơ nộp trực tuyến sử dụng chữ ký số). Về khó khăn: Công tác truyền thông để người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công mức độ 4 luôn được đơn vị quan tâm thực hiện. Tuy nhiên, do doanh nghiệp ngại tiếp cận phương thức thực hiện mới, kỹ năng ứng dụng CNTT hạn chế, nên việc triển khai gặp không ít khó khăn. Bên cạnh đó, việc xử lý hồ sơ qua mạng mất thời gian cho lãnh đạo khi kiểm tra hồ sơ để ra quyết định. Với phương châm “Lấy người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư làm trung tâm khi triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4”, thời gian tới, Sở KH&ĐT sẽ đẩy mạnh triển khai dịch vụ hỗ trợ “Đăng ký kinh doanh tại nhà” thông qua các ứng dụng như Zalo và phần mềm điều khiển máy tính từ xa. Người dùng sẽ được hỗ trợ và cung cấp thông tin ở bất kỳ nơi đâu và bất kỳ thời điểm nào cần được tư vấn, nếu thiết bị di động thông minh hoặc máy tính có kết nối internet. Bên cạnh công tác tuyên truyền, để doanh nghiệp sử dụng ngày càng nhiều hơn dịch vụ công mức 4, Sở sẽ phối hợp với các doanh nghiệp Viễn thông, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp dần quen sử dụng chữ ký số để nộp hồ sơ (những hồ sơ nộp bằng tài khoản chữ ký số sẽ không nộp lại bản giấy như nộp bằng tài khoản ĐKKD) đăng ký qua mạng. Đồng thời, phối họp với Sở TT&TT xây dựng dịch vụ công mức độ 3, 4 những lĩnh vực còn lại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&ĐT để cải thiện điểm số cải cách hành chính của tỉnh”.

Sóc Trăng hướng đến xây dựng chính quyền điển tử văn minh, hiện đại và tiện lợi.

Để xây dựng thành công chính quyền điện tử tỉnh và sự đồng thuận, tiếp cận, sử dụng thông tin trên môi trường mạng của người dân và doanh nghiệp, thời gian tới, ngoài việc khẩn trương xây dựng cơ sở hạ tầng, các hệ thống thông tin, đào tạo nguồn nhân lực trong cơ quan Nhà nước phục vụ chính quyền điện tử, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tích cực hơn nữa trong việc phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương để đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp để có được sự đồng thuận trong toàn xã hội, để chính quyền, người dân, doanh nghiệp cùng đồng hành trong suốt quá trình xây dựng và hoàn thiện chính quyền điện tử tỉnh Sóc Trăng./.

Hải An


QUẢNG CÁO
     

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP - ĐÀI PT & TH SÓC TRĂNG.

Giám đốc: Nguyễn Văn Bốn.

Giấy phép số: 287/GP-TTĐT cấp ngày 22/12/2016.

Địa chỉ: 132 Trần Văn Bảy, Phường 3, TP Sóc Trăng.

Điện thoại: 0299 3822598 - Fax: 0299 3825876.

® Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

Ghi rõ nguồn THST.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.
Phát triển bởi: Phòng Kỹ thuật Đài PT & TH Sóc Trăng.
Soc trang - truyen hinh soc trang - dai th soc trang - dai truyen hinh soc trang - th soc trang - Soc trang TV - thoi su soc trang - THST - truyen hinh - soc trang online