Đánh giá kết quả thực hiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, năm 2015 (Lượt xem: 2417)

Trang chủ >> TIN TỨC >> Pháp luật - Cải cách hành chính >> Cải cách hành chính

Cập nhật: 27/07/2016

Năm 2015, theo kết quả khảo sát của VCCI thì PCI 2015 của tỉnh Sóc Trăng đạt 59,04 điểm xếp hạng 22 thuộc nhóm Khá, tăng 0,91 điểm và tăng 14 bậc so với PCI 2014. Có được kết quả trên là nhờ sự quyết tâm của lãnh đạo, các ngành, các cấp trong việc cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, minh bạch, giải quyết thủ tục hành chính cho nhà đầu tư theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Qua đó tạo môi trường sản xuất kinh doanh bình đẳng, giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp sớm gia nhập thị trường.

Đánh giá kết quả thực hiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, năm 2015
Người dân đến đăng ký các thủ tục kinh doanh tại cơ quan một cửa.

         Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh để thu hút các nguồn lực cho đầu tư, phát triển là mục tiêu quan trọng mà tỉnh Sóc Trăng cũng như các tỉnh, thành phố trong cả nước ra sức thực hiện, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế khó khăn, cạnh tranh gay gắt để thu hút các nguồn lực như hiện nay. Việc cải thiện môi trường kinh doanh để thu hút đầu tư được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng rất quan tâm. Lãnh đạo UBND tỉnh đã chủ trì cuộc gặp mặt doanh nghiệp định kỳ, chỉ đạo các Sở, Ban ngành phối hợp thực hiện tốt các chính sách pháp luật nhằm tạo môi trường hoạt động thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tăng cường hoạt động hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn. Văn phòng UBND tỉnh đã triển khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp qua số điện thoại (079) 3826.719. Qua đường dây nóng này, doanh nghiệp phản ánh, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc trong quá trình lập thủ tục, triển khai dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Số điện thoại này được niêm yết tại các cơ quan có giải quyết hồ sơ thủ tục liên quan đến doanh nghiệp. Ông Nguyễn Anh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thiên Vạn Tường, huyện Kế Sách, cho biết: “Thời gian qua,  BQL Dự án doanh nghiệp nhỏ và vừa có rất nhiều hỗ trợ, thông tin cho doanh nghiệp nắm bắt kịp thời những chính sách của Nhà nước, góp phần giúp doanh nghiệp giảm bớt những khó khăn lúc khởi nghiệp. Tôi thấy điều này rất hữu ích”.

Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) luôn được xem là nhiệm vụ xuyên suốt, các Sở, Ban ngành tỉnh, UBND các cấp quan tâm thực hiện việc rà soát, đơn giản hóa TTHC. Có 18/18 Sở, Ban ngành và 11/11 huyện, thị xã, thành phố niêm yết công khai bộ TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính và trên Cổng Thông tin điện tử của đơn vị. Toàn tỉnh có 16/18 Sở, ngành cấp tỉnh, 11/11 huyện, thị xã, thành phố và 109/109 xã, phường, thị trấn thực hiện cải cách TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; có 5/18 Sở, ban ngành và 11/11 huyện, thị xã, thành phố đã áp dụng mô hình một cửa liên thông hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ công việc. Có 44 cơ quan hành chính áp dụng hệ thống tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, qua đánh giá của Ban Chỉ đạo 144, các cơ quan đều thực hiện đúng quy định ISO trong hoạt động. Ông Lê Văn Dĩa, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng, cho biết: “Việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính đã góp phần giúp các cơ quan, đơn vị Nhà nước có sự phân công rõ ràng  trong các nhiệm vụ của từng công chức, viên chức”.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, đồng thời tự tổ chức cuộc đối thoại với doanh nghiệp tại trụ sở cơ quan. Công tác hỗ trợ doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh. Tỉnh đã thành lập và từng bước kiện toàn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp - đơn vị đầu mối thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ như: cung cấp thông tin, tư vấn thủ tục hồ sơ, lập dự án đầu tư, mở các khóa đào tạo nâng cao năng lực quản trị … Hỗ trợ, cung cấp thông tin và hướng dẫn cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước tìm hiểu, khảo sát thực tế để triển khai các ý định đầu tư tại tỉnh Sóc Trăng. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp với các Sở, ban ngành lắng nghe phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của các doanh nghiệp, từ đó kiến nghị và đề xuất giải pháp tới các cơ quan chức năng tháo gỡ một cách cụ thể. Ông Phạm Tiến Hải, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, cho biết: “Hiện tại thời gian xử lý hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp là 3 ngày, đăng ký thay đổi, bổ sung là 2 ngày. Đặc biệt là từ tháng 12/2014, Sở đã triển khai đăng ký kinh doanh qua mạng, giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm khá nhiều thời gian và chi phí đi lại trong quá trình thực hiện các thủ tục đăng ký”.

Nhận và trả kết quả hồ sơ tại bộ phận một cửa.

Cục Thuế tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác công khai, minh bạch thủ tục hành chính và chính sách về thuế, đặc biệt là chính sách giảm, giãn thuế cho doanh nghiệp, đa dạng hình thức hỗ trợ tạo điều kiện cho doanh nghiệp, cập nhật kịp thời các chính sách thuế và thực hiện đúng quy định; giảm thủ tục khai thuế; thực hiện tốt việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại Cục Thuế tỉnh và Chi cục Thuế các huyện, thị xã, thành phố về đăng ký, kê khai và nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế. Ông Phạm Chí Đô,  Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng, nêu rõ: “Một trong những bước tiến trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính của Ngành Tài chính là việc áp dụng hình thức khai thuế điện tử và nộp thuế điện tử. Phương thức này mang lại lợi ích đa chiều cho các bên liên quan với phương châm: thuận tiện, phù hợp với xu thế chung của nền kinh tế Thế giới. Việc khai thuế điện tử đã đem lại lợi ích cho cả doanh nghiệp và cơ quan thuế với thủ tục khai thuế đơn giản, nhanh gọn, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người thực hiện nghĩa vụ thuế”.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã rà soát, cập nhật và tổ chức thực hiện đầy đủ việc đăng tải công khai các nhóm thông tin liên quan đến đất đai trên Cổng Thông tin của Sở theo quy định. Đồng thời đăng trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng. Thường xuyên thực hiện việc rà soát thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường, tăng cường tính liên thông theo hướng thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc khảo sát chọn địa điểm đầu tư, cũng như trong thực hiện các thủ tục về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Ông Trần Văn Thanh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, cho biết: “Về phía Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục triển khai các dịch vụ công trực tuyến theo hướng hoàn thiện, mở rộng thêm các dịch vụ khác theo lộ trình của tỉnh cũng như của Thủ tướng Chính phủ”.  

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Nhà nước thời gian qua đã đạt những kết quả đáng kể, rút ngắn khoảng cách giữa cơ quan quản lý, người dân và doanh nghiệp thông qua các Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Việc đẩy mạnh đầu tư hệ thống một cửa điện tử từ cấp tỉnh đến cấp xã đã mang lại hiệu quả đáng kể trong công tác quản lý, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp có thể chủ động tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện các thủ tục nhanh chóng, tiện lợi. Ông Nguyễn Minh Chiến, Phó Giám đốc Sở Thông và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng, cho biết: “Năm 2016, Sở Thông và Truyền thông tham mưu cho UBND tỉnh triển khai xây dựng hệ thống văn bản điện tử và chỉ đạo điều hành. Sở cố gắng sẽ hoàn thành trong năm nay để hình thành nên trục liên thông văn bản điện tử từ Chính phủ cho đến cấp xã đúng theo tinh thần Nghị quyết 36A của Chính phủ về Chính phủ điện tử”.

Bản công khai các thủ tục hành chính tại Sở TN và MT

Sở Tư pháp đã triển khai kế hoạch điều tra, khảo sát nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp và kiến nghị của doanh nghiệp đối với hoạt động của các cơ quan Nhà nước trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp lý trên địa bàn tỉnh. Phối hợp Cục Thuế tỉnh và Ban Chỉ đạo chương trình Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (Ban Chỉ đạo 475) tổ chức hội nghị chính sách thuế cho doanh nghiệp; xây dựng tài liệu giới thiệu, phổ biến kiến thức pháp luật; tiếp nhận và giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp… Sở Tư pháp đã tiến hành khảo sát các doanh nghiệp về nhu cầu hỗ trợ pháp lý, trên cơ sở đó đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Văn Thể, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, phát biểu: “Về công tác cải cách hành chính, sắp tới sẽ tập trung cho UBND tỉnh, vì xúc tiến kêu gọi đầu tư mà không đẩy mạnh cải cách hành chính, không công khai minh bạch, không giải quyết công việc cho doanh nghiệp một cách nhanh nhất thì sẽ không có doanh nghiệp nào đến với tỉnh”.

Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển là mục tiêu hàng đầu trong các kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội và là sự chỉ đạo xuyên suốt của lãnh đạo tỉnh. Với sự nỗ lực và cầu thị của tất cả cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là các đơn vị trực tiếp liên quan đến doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tin rằng khi hiệu quả cải cách hành chính của tỉnh được nâng lên và các chỉ số về chi phí thời gian, chi phí không chính thức, chỉ số dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, tính minh bạch và tiếp cận thông tin, chỉ số về thiết chế pháp lý … được cải thiện đáng kể thì chỉ số PCI năm 2016 và các năm tới của Sóc Trăng sẽ thuộc nhóm Khá, Tốt so với 63 tỉnh, thành trong cả nước./.

Hải An


QUẢNG CÁO
     

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP - ĐÀI PT & TH SÓC TRĂNG.

Giám đốc: Nguyễn Văn Bốn.

Giấy phép số: 287/GP-TTĐT cấp ngày 22/12/2016.

Địa chỉ: 132 Trần Văn Bảy, Phường 3, TP Sóc Trăng.

Điện thoại: 0299 3822598 - Fax: 0299 3825876.

® Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

Ghi rõ nguồn THST.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.
Phát triển bởi: Phòng Kỹ thuật Đài PT & TH Sóc Trăng.
Soc trang - truyen hinh soc trang - dai th soc trang - dai truyen hinh soc trang - th soc trang - Soc trang TV - thoi su soc trang - THST - truyen hinh - soc trang online